Yoshito Yasuhara

69 years old Aioi, Hyogo Prefecture, Japan